Latest News

Photo Galleries

Sr. No Title Event Date
1 આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ખાતે ૭૩માંં સ્વાતંત્રય દિનની ઉજવણી 15-08-2019
2 Certificate Distribution & Orientation Programme for Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers 25-06-2019
3 આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના યુનિવર્સિટી ભવન ખાતે પાંચમા આંંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી 21-06-2019
4 આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના યુનિવર્સિટી ભવન ખાતે ૨ દિવસની યોગ શિબિરનું આયોજન 19-06-2019
5 Visit to AAU- Mrs. Francoise Moreau Lalanne, Counsellor for Agricultural Affairs, Regional Economic Service, French Embassy in India, New Delhi 12-06-2019
6 Industry Interface Meet 10-06-2019
7 28th Annual Bio control Workers Group Meeting AICRP on Biological Control of Crop Pests at AAU, Anand 06-06-2019
8 Workshop of BSMA Committee of ICAR for Agricultural Engineering & Technology 03-06-2019
9 ANNUAL DAY CELEBRATION AT SHETH D. M. POLYTECHNIC IN HORTICULTURE, AAU, VADODARA 18-05-2019
10 32 LMC Meeting EEI, AAU, Anand 16-05-2019
11 ANNUAL DAY CELEBRATION AT COLLEGE OF FOOD PROCESSING TECHNOLOGY & BIO ENERGY -SPROUT-19 14-05-2019
12 Annual function celebration at Jabugam College (UNMESH 2019) on 09th May 2019 09-05-2019
13 15 Combined Joint Agresco 2019 of SAUs and Kamdhenu University 29-04-2019
14 ચિંતન બેઠક 25-04-2019
15 Vasodhara 2019-Annual Day,AAU, Vaso 12-04-2019
16 કોલેજ ઓફ વેટરનરી સાયન્સ એન્ડ એનીમલ હસબન્ડરી ખાતે SPLENDID VETS- 2k19 વાર્ષિક દિનની ઉજવણી 11-04-2019
17 Lecture -Gandhian philosophy in context to rural India with Particular reference to Agriculture 29-03-2019
18 Annual Day Celebration at Sheth M.C College of Dairy Science 29-03-2019
19 15th Joint Agricultural Research Committee Meeting, AAU, Anand 12-03-2019
20 International Women’s Day celebrations at Anand Agricultural University, Anand (March, 7 & 8 2019) 07-03-2019
21 Visit to AAU Prof. Athula Ginige, School of Computing, Western Sydney University, Australia 01-03-2019
22 આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ખાતે ચોથી આંતર કોલેજ અને આંતર પોલીટેક્નીક એથ્લેટીક્સ મીટનું આયોજન કરાયું 21-02-2019
23 પુલવામામાં CRPFના શહીદ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે કેન્ડલ માર્ચ યોજાઇ 20-02-2019
24 XXV Meeting of ICAR Regional Committee No. VI at AAU, Anand 04-02-2019
25 આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના યુનિવર્સિટી ભવન ખાતે ૭૦મા પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી 26-01-2019
26 Visit to AAU - Delegation of Astrakhan State University, Russia 19-01-2019
27 National Seminar Vision 2030 for Dairy Industry and 13th Alumni Convention at AAU, Anand 04-01-2019
28 15th Annual Convocation 21-12-2018
29 XVIII Annual Conference of Indian Society of Vetrinary Pharmacology and Toxicology and National Symposium on - One Health Veterinary Pharmacology and Toxicology Approaches 05-12-2018
30 Agricultural Education Day 03-12-2018
31 83rd Annual Convention & National Seminar on Devlopments in Soil Science-2018 27-11-2018
32 Visit to AAU- Dr. Ashutosh Sarker and Prof. Vinay Nangia, ICARDA, Rabat Instituts, Rabat, Morocco 16-11-2018
33 આણંદ કૃષિ યુનિવર્સીટી ખાતે વિક્રમ સંવત ૨૦૭૫ ના નવા વર્ષ અંતર્ગત સ્નેહ મિલન સમારોહ 12-11-2018
34 ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી વિધાર્થીનીઓ માટેની વોલીબોલ, બેડમિન્ટન અને ટેબલ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ ૨૦૧૮-૧૯ 25-10-2018
35 વિભાગીય સંશોધન -વ-વિસ્તરણ સલાહકાર સમિતિ(ઝર્ક)ની રવી ઋતુપૂર્વની ૨૭મી બેઠક 22-10-2018
36 Plantation of Medicinal & Aromatic plants at Health Center 19-10-2018
37 Celebration of Navratri Mahotsav - 2018 at AAU Campus (10-10-2018 to 18-10-2018) 10-10-2018
38 ગાંધી જયંતી અંતર્ગત નશાબંધી સપ્તાહની ઉજવણીનો ઉદઘાટન સમારોહ 02-10-2018
39 માઉન્ટ આબુ ખાતે બેઝીક ખડક ચઢાણ કેમ્પ (ભાઇઓ માટે) ૨૦૧૮-૧૯ 01-10-2018
40 Dissemination of IPM Practices through latest Extension Skills 24-09-2018
41 Alumni Association of Veterinary college, Anand Seminar - Fertility Management in Bovines 21-09-2018
42 National Workshop on Yogic Farming, Organic Farming & Zero Budget Natural Farming, Anand 20-09-2018
43 Visit to AAU Prof. Address M. Malata, Hon. Vice Chancellor, Malawi Uni. of Sci. and Tech., Malawi 19-09-2018
44 15th National Dairy Products Judging Contest & 11th National Dairy & Food Quiz Contest 07-09-2018
45 મહિલા કાયદાકીય જાગૃતિ શિબિર 01-09-2018
46 National Workshop on Enhancement of Farmers Income Through Post Harvest Management 28-08-2018
47 Celebration of 72nd Independence Day at University Bhavan, AAU, Anand 15-08-2018
48 Asia Quiz Competition on Food Safety 2018 at FPT&BE 13-08-2018
49 ''Power In You" One day Skill Development workshop organized at College of FPT & BE 24-07-2018
50 Visit to AAU Ms. Chhavi Jha, Joint Secretary, Dept. of Agril. (RKVY), GoI, New Delhi 11-07-2018
51 આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના યુનિવર્સિટી ભવન ખાતે યુનિવર્સિટી કક્ષાની ચોથા 'આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ'ની ઉજવણી 21-06-2018
52 Certificate Distribution & Orientation programme for Diploma in Agricultural Extension services for Input Dealers 15-06-2018
53 Workshop on Balance Use of Fertiliser & Integrated Nutrient Management for Sustainable Agriculture 15-06-2018
54 31st Management Committee Meeting of EEI 06-06-2018
55 આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના હેલ્થ સેન્ટર ખાતે ફીઝીયોથેરાપી કેમ્પનું આયોજન ૨૦૧૮-૧૯ 04-06-2018
56 Consultation Workshop on Doubling Farmers Income by 2022 - A strategic Initiative 01-06-2018
57 Visit of Ms. Juthika Patankar (IAS), Principal Secretary to Hon. Governor and Dr. Rajvir Singh Rathore, O.S.D., Education, Uttar Pradesh to AAU, Anand 28-05-2018
58 9th Annual Day- 'Sprout' celebrated by College of FPT & B.E. 08-05-2018
59 National Seminar on Extention strategies for Doubling the Farmers Income for Livelihood Security at AAU, Anand 26-04-2018
60 Visit to AAU - Dr. Harsh Kumar Bhanwala, Chairman, NABARD 25-04-2018
61 2nd Annual Day Celebration - Unmesh - 2018, AAU, Jabugam 24-04-2018
62 Annual Day Celebration -Impulse, Veterinary College, AAU, Anand 19-04-2018
63 66th Annual Day celebration IGNIS 2K18, BACA, AAU, Anand 16-04-2018
64 પ્રમાણપત્ર વિતરણ સમારોહ- સર્ટીફિકેટ ઇન એગ્રીકલ્ચરલ એક્ષ્ટેનશન સર્વિસીસ ફોર ઇનપુટ ડીલર્સ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 16-04-2018
65 National Seminar on Role of Examination System in Increasing Effectiveness of Dairy Science Education 26-03-2018
66 Annual Day Programme- 2018 at SMC College of Dairy Science 23-03-2018
67 Aerobics training for the girl students of AAU 20-03-2018
68 Krishi Unnati Mela - 2018 17-03-2018
69 બે દિવસીય મશરૂપ ખેડૂત તાલીમ કાર્યક્રમ 15-03-2018
70 આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની ઉજવણી 08-03-2018
71 Gujarat State Inter Agricultural University Polytechnic Volleyball, Kho-kho and Table Tennis Tournament 2017-18 organized by Anand Agricultural University 28-02-2018
72 Inter Collegiate & Inter Polytechnic Athletic Meet 2017-18 22-02-2018
73 Inaugural function of XX Biennial Group Meeting of All India Co-ordinated Research Project on Nemalodes in Agriculture at AAU, Anand 15-02-2018
74 Leadership and Entrepreneurship Development Training Programme organized at College of Horticulture, Annad 15-02-2018
75 AAU won 4 Medals in AGRIUNIFEST 2017-18 held at Sri Venkateswara Veterinary University, Tirupati (A.P.) 12-02-2018
76 બાગાયતી પાકોમાં સંવર્ધન અને નર્સરી વ્યવસ્થાપન, આકૃયુ, 05-02-2018
77 Conference on Farmers First for conserving Soil and Water Resources in Western Region at AAU, Anand 01-02-2018
78 69th Republic Day celebrated at University Bhavan, AAU, Anand 26-01-2018
79 Visit to AAU- Dr. G. N. Patel, President, JP Laboratories, Inc., New Jersey, USA 25-01-2018
80 Visit to AAU by the Winners of the Indo Israel Innovation Challenge 18-01-2018
81 Visit to AAU -Prof. (Dr.) Albert Schram, Vice Chancellor, PNG University of Technology, Papua New Guinea 12-01-2018
82 52nd Annual Convention of ISAE and National Symposium on Doubling Farmers' Income through Technological Interventions-Jan.08 to 10, 2018 (Valedictory) 08-01-2018
83 52nd Annual Convention of ISAE and National Symposium on Doubling Farmers' Income through Technological Interventions-Jan.08 to 10, 2018 (Cultural Programme) 08-01-2018
84 52nd Annual Convention of ISAE and National Symposium on Doubling Farmers' Income through Technological Interventions- Jan. 08 to 10, 2018(Exhibition,Technical Sessions, Delegates' Visit) 08-01-2018
85 52nd Annual Convention of ISAE and National Symposium on Doubling Farmers' Income through Technological Interventions- Jan. 08 to 10, 2018 (Inaugural Function) 08-01-2018
86 Inauguration of Boys Hostel and Common Girls Hostel at AAU, Anand 02-01-2018
87 14th Annual Convocation 02-01-2018
88 'રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ' ની ઉજવણી ૨૦૧૭-૧૮ 31-10-2017
89 વિક્રમ સંવત- ૨૦૭૪ નો સ્નેહમિલન સમારોહ 23-10-2017
90 Special Symposium on Microbial Antagonists and Their Role in Biological Control of Plant Diseases & West Zone Meet of IPS-2017 05-10-2017
91 ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી સાંસ્કૃતિક અને સાહિત્યિક સ્પર્ધાઓ ૨૦૧૭-૧૮ 05-10-2017
92 ગાંધી જયંતીના રોજ 'નશાબંધી સપ્તાહ'ની ઉજવણીનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ ૨૦૧૭-૧૮ 02-10-2017
93 Inter Collegiate Cultural & Literary Competition 29-09-2017
94 ADROIT 17 - National Tech Fest on Food Processing (Sep. 26-27, 2017) 26-09-2017
95 11th Annual Workshop of Central Sector Scheme Monitoring of Pesticide Residues At National Level 22-09-2017
96 Celebration of Navratri Mahotsav - 2017 at AAU Campus (21-09-2017 to 29-09-2017) 21-09-2017
97 Mountaineering Basic Rock Climbing Camp at Mount Abu 2017-18 (11-20/09/2017) 11-09-2017
98 પ્રમાણપત્ર વિતરણ એવં આવકાર સમારોહ ફોર ઇનપુટ ડીલર્સ, સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ. આણંદ 09-09-2017
99 મહિલા પશુપાલક ગૌરવ દિન, આર.બી.આર.યુ., પશુ ચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ 06-09-2017
100 કૃષિ સંશોધન અને વિસ્તરણ વચ્ચે કન્વરજન્સ અંગેની ઇન્ટરફેસ મિટીંગ, યાજ્ઞવલ્કય હોલ, આકૃયુ, આણંદ 05-09-2017
101 પોલીટેકનીક અભ્યાસક્રમ પ્રમાણપત્ર વિતરણ સમારંભ, આ.કૃ.યુ., આણંદ 24-08-2017
102 71st Independence Day Celebrated at Anand Agricultural University, Anand 15-08-2017
103 આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે યુનિવર્સિટી કક્ષાની નિબંધ અને વક્તૃત્વ સ્પર્ધા યોજાઇ 14-08-2017
104 AAU students participated in National Integration Camp organized at Vishwakarma Government Engineering College- Ahmedabad 12-08-2017
105 નિશુલ્ક આઇ ચેક-અપ કેમ્પ ૨૦૧૭-૧૮ 03-08-2017
106 Training Programme on Organic Farming for Students at Microbiology Dep., BACA, AAU, Anand 01-08-2017
107 Annual Day Celebration AgETeCH-2017 Organized at College of Agril. Eng. & Tech., AAU, Godhra 31-07-2017
108 Training On Production Record Keeping Improved Irrigation Technologies & Soil Moisture Management Strategies 24-07-2017
109 State Level Biosafety Capacity Building Workshop at Yagyavalkya Hall, University Bhavan 13-07-2017
110 Physiotherapy Camp organized at Health Center, AAU, Anand 13-07-2017
111 Visit to AAU- India-South Africa Joint Delegation 12-07-2017
112 Annual Review Meeting ICAR Project on Estimation of Methane Emission under Different Feeding Systems and Development of Mitigation Strategies 11-07-2017
113 National Conference on - Developing Climate Services; alongwith Weather Forecast for Building Climate Smart Farmers 30-06-2017
114 જુન-૨૦૧૭માં નિવૃત્ત થતા અધિકારી કર્મચારીઓને પીપીઓ અને નિવૃત્તિના લાભોની ચુકવણી અંગેનો કાર્યક્રમ 30-06-2017
115 Celebration of Third International Day of Yoga 21-06-2017
116 Certificate Distribution & Orientation Programme for Input Dealers 03-06-2017
117 શેઠ મ. છ. કૃષિ પોલિટેકનિક, આ.કૃ.યુ., આણંદના ત્તૃતિય વર્ષના વિદ્યાર્થીઓનો છઠ્ઠો શુભાશિષ-વ-વિદાય સમારંભ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ 23-05-2017
118 8th Annual Day celebrated at College of FPT & BE 09-05-2017
119 Krushi Mahotsav - 2017 held at Nadiad 06-05-2017
120 Visit to AAU - Ms Joanne Baczuk, SREDA(CANADA), Director of Business Development 04-05-2017
121 World Veterinary Day Celebration Cum AAVCA Seminar On - Antimicrobial Resistance; From Awareness to Action 29-04-2017
122 First Annual Day Celebration -UNMESH-2017 at College of Agriculture, Jabugam 24-04-2017
123 College of Horticulture celebrated 2nd Annual Day ''HORTIFEST 2K17'' 21-04-2017
124 65th Annual Day Programme (UDAAN-2017) Organized at B.A. College of Agriculture, AAU, Anand 18-04-2017
125 College of Agriculture, Vaso celebrated 5th Annual Day ''UTSAV- 2017'' 12-04-2017
126 VET FEST 2017 (11-12 April, 2017) 11-04-2017
127 First meeting of the state level coordination committee(SCC) of Doubling the Farmers' Income held at AAU, Anand 23-03-2017
128 AAU students participated in AGRIUNIFEST 2016-17 organized at RAJUVAS, Bikner (Raj.) 22-03-2017
129 13th Joint AGRESCO of AAU 21-03-2017
130 આંતર કોલેજ અને આંતર પોલીટેક્નીક એથ્લેટીક્સ સ્પર્ધા ૨૦૧૬-૧૭ (15-16/03/2017) 15-03-2017
131 Personality Development Training Programme organized at College of FPT & BE 14-03-2017
132 એક દિવસીય પરિસંવાદ - આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય ડેરી ઉદ્યોગની હાલની પરિસ્થિતિ તથા દૂધ ઉત્પાદનની નફાકારકતા માટેના પરિબળો 11-03-2017
133 આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની ઉજવણી 08-03-2017
134 Leadership & Entrepreneurship Development Training Programme Organized at B.A. College of Agriculture (06-09/03/2017) 06-03-2017
135 ''Sanvad" Workshop for Women organized at AAU, Anand 17-02-2017
136 51st Annual Convention of Indian Society of Agricultural Engineers (ISAE), Hisar 16-02-2017
137 6th Inter Polytechnic Ramtotsav 2016-17 13-02-2017
138 E-TV News ગુજરાતી ચેનલ અને આ.કૃ.યુ. દ્વારા ખેડૂત મિત્રો માટે એગ્રીટેક અંતર્ગત સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ અંગે ખેડૂતોને માર્ગદર્શન 10-02-2017
139 ખરીફ ઋતુ પૂર્વની ૨૪મી (ઝર્ક) વિભાગીય સંશોધન-વ-વિસ્તરણ સલાહકાર સમિતિની બેઠક, આણંદ 07-02-2017
140 National Seminar - Dynamism in Dairy Industry and Consumer Demands & XIIth Alumni Convention 04-02-2017
141 Visit to AAU - Shri Vallabhbhai Vaghasiya, Hon. Agriculture Minister (State Level), GoG 02-02-2017
142 68th Republic Day celebrated at University Bhavan, AAU, Anand 26-01-2017
143 તા. ૨૬.૦૧.૨૦૧૭ નાં રોજ રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના અંતર્ગત પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી નાં ભાગ રૂપે કોલેજ તથા હોસ્ટેલ પરીસરમાં વૃક્ષા-રોપણ કાર્યક્રમ (કોલેજ ઓફ એગ્રી. ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી, આણંદ) 26-01-2017
144 West Zone Monitoring and Review Team of ICAR New Delhi was Visited to Anand Agricultural University and its Constituent Colleges during 23-24,January 2017 23-01-2017
145 નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ ની ૧૨૦મી જન્મ જયંતીની ઉજવણી (કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી, આણંદ) 23-01-2017
146 Glimpses of celebration of Yoga Day under state level Republic Day celebration 20-01-2017
147 Glimpses of visit of Hon. Agri. Minister, GOG to Solar Agri. Project 20-01-2017
148 Visit to AAU - Delegation of American Society of Agricultural and Biological Engineers, USA 19-01-2017
149 Mountaineering Basic Rock Climbing Camp organized for girls students at SVMI, Mount Abu 17-01-2017
150 Visit to AAU - Visit of delegation from University of Copenhagen to AAU 10-01-2017
151 13TH ANNUAL CONVOCATION OF AAU, ANAND 06-01-2017
152 Visit to AAU - Shri Chimanbhai Sapariya, Hon. Minister of Agriculture, Gov. of Gujarat 06-01-2017
153 Inauguration of Girls' Hostel & Teaching Complex - Buildings of Veterinary College 06-01-2017
154 AAU organized Debate Competition Under celebration of 'Jay Kishan Jay Vigyan Week' at I.A.B.M.I. 27-12-2016
155 AAU organized Essay Competition under celebration of 'Jai Kisan Jai Vigyan Week' at Horticulture College 27-12-2016
156 Interface meeting in collaboration with IVRI and Vet College, AAU, Anand 19-12-2016
157 National Seminar on Biotechnological Approaches in Management of Health and Reproductive Disorders in Livestock for sustainable Production 16-12-2016
158 રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના હેઠળ કોલેજ ઓફ એગ્રી. ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી દ્વારા સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ નિર્વાણ દિન નિમિત્તે વૃક્ષારોપણ દ્વારા “સરદાર પટેલ ઉપવન” તૈયાર કરાયું 15-12-2016
159 Int. Conf. On Nutraceuticals and Functional Foods - Dec.06 to 08, 2016 (Valedictory Session) 06-12-2016
160 Int. Conf. On Nutraceuticals and Functional Foods-Dec.06 to 08, 2016 (Cultural Programme) 06-12-2016
161 Int. Conf. On Nutraceuticals and Functional Foods - Dec.06 to 08, 2016 (Tech., Poster Session, Visits) 06-12-2016
162 Int. Conf. On Nutraceuticals and Functional Foods- Dec.06 to 08, 2016 (Inaugural function) 06-12-2016
163 Regional workshop on Traning Need Assessment For the year 2017-18, EEI, AAU, Anand 30-11-2016
164 AAU Students participated in Mountaineering Basic Course at Junagadh (27-11-2016 to 06-12-2016) 27-11-2016
165 Inaugural Fuction - Winter School - Innovative Approaches, Value Addition In Dairy Products And Future Prospects In Dairy Industry 16-11-2016
166 Visit to AAU - Professor Steven Raine, Executive Director, Institute for Agriculture and Environment, University of Southern Queensland, Australia 15-11-2016
167 Visit to AAU - Shri Madhukarbhai Parekh, Executive Chairman, Pidilite Industries Limited (Mumbai) 28-10-2016
168 Block course On Veterinary Emergency Response Operations at Veterinary College,AAU,Anand 17-10-2016
169 Adroit - World Food Day National Tech Fest On Food Processing Technology, October 16-18, 2016 16-10-2016
170 Int. Conference on Climate Change - Oct. 14 to 16, 2016 (Cultural Programme) 14-10-2016
171 Int. Conference on Climate Change - Oct. 14 to 16, 2016 (Poster Session and Visits) 14-10-2016
172 Int. Conference on Climate Change - Oct. 14 to 16, 2016 (Plenary Sessions and Valedictory function) 14-10-2016
173 Int. Conference on Climate Change - Oct. 14 to 16, 2016 (Interaction Meeting with FAMU, USQ) 14-10-2016
174 Int. Conference on Climate Change - Oct. 14 to 16, 2016 (Farmers' Sessions) 14-10-2016
175 Int. Conference on Climate Change - Oct. 14 to 16, 2016 (Technical Sessions ) 14-10-2016
176 Int. Conference on Climate Change - Oct. 14 to 16, 2016 (Inaugural function) 14-10-2016
177 Inter Collegiate Table Tennis & Chess Tournament 2016-17 organized at College of F.P.T. & B.E 08-10-2016
178 આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે નશાબંધી સપ્તાહની ઉજવણીનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ 02-10-2016
179 Celebration of Navratri Mahotsav -2016 at AAU Campus (1-10-2016 to 10-10-2016) 01-10-2016
180 શ્રી ચીમનભાઇ સાપરીયા, માન. મંત્રી શ્રી કૃષિ અને ઉર્જા, ગુજરાત રાજયનો સત્કાર સમારંભ, આ.કૃ.યુ., આણંદ 01-10-2016
181 આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ અને બેડમિન્ટન સ્પર્ધા ૨૦૧૬-૧૭ 27-09-2016
182 રવિઋતુ પૂર્વની ૨૩મી(ઝર્ક) વિભાગીય સંશોધન-વ-વિસ્તરણ સલાહકાર સમિતીની બેઠક, આણંદ 26-09-2016
183 35 members of South Korean Youth Delegation visited Anand Agricultural University 24-09-2016
184 National Dairy & Food Quiz Contest organized by SMC College of Dairy Science 17-09-2016
185 Inter Collegiate Cultural & Literary Competition 2016-17 16-09-2016
186 National Dairy Products Judging Contest organized by SMC College of Dairy Science 16-09-2016
187 Visit of Peer Review Team to Anand Agricultural University and its constituent colleges during 13-16, September 2016 (Day-3) 15-09-2016
188 Visit of Peer Review Team to Anand Agricultural University and its constituent colleges during 13-16, September 2016 (Day-2) 14-09-2016
189 Cultural Programme organized during PRT(ICAR) visit at Anand Agricultural University 14-09-2016
190 Visit of Peer Review Team to Anand Agricultural University and its constituent colleges during 13-16, September 2016 (Day-1) 13-09-2016
191 Visit to AAU - Dr.Trilochan Mohapatra Hon. Secretary (DARE) and Director Genenral, ICAR, GOI, New Delhi 03-09-2016
192 ખેડૂત શિબિર- જૈવિક નિયંત્રણ યોજના, આણંદ 23-08-2016
193 પ્રાર્થના સભા - વિશ્વ વંદનીય અક્ષ્રરવાસી બ્રહ્મસ્વરૂપ પ.પૂ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને શત્ શત્ વંદન સહ ભાવભીની શ્રધ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ 23-08-2016
194 70th Independence Day celebrated at Anand Agricultural University 15-08-2016
195 Eye Check up & Homeopathic Consultation Camp organized at Health Center, AAU, Anand 05-08-2016
196 Valedictory Function, 49th Batch - College of Veterinary Science & Animal Husbandry, AAU, Anand 12-07-2016
197 Visit to FPT&BE - Shri Babubhai Jebalia, Chairman, Gujarat Agro Industries Corporation Ltd 12-07-2016
198 બાગાયત પોલીટેકનિક બિલ્ડીંગ તથા ગર્લ્સ અને બોયઝ હોસ્ટેલનો લોકાર્પણ સમારંભ, આ.કૃ.યુ., વડોદરા 03-07-2016
199 Visit to AAU- By Delegation from Southern Queensland University, Australia on 21.06.2016 21-06-2016
200 Anand Agricultural University celebrated 2nd Inter National Day of Yoga 21-06-2016
201 4 days Yoga Camp organized at Anand Agricultural University 16-06-2016
202 ખેડૂત તાલીમ કાર્યક્રમ - મકાઇની વૈજ્ઞાનિક અને નિકાસલક્ષી ખેતી પદ્વતિ તેમજ મૂલ્યવૃધ્ધિ, ગોધરા 15-06-2016
203 Eye Check Up Camp organized at Anand Agricultural University, Anand 08-06-2016
204 Visit to AAU - By Delegation of Guinea Conakry - Africa on 1st June, 2016 01-06-2016
205 Visit to AAU - Dr. V.S.Tomar, Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur on 20, 21st May, 2016 20-05-2016
206 એક દિવસીય તાલીમ કાર્યક્રમ - ગુણવત્તા સભર બીજ ઉત્પાદન અને વિતરણ વ્યવસ્થા 17-05-2016 17-05-2016
207 Krushi Mahotsav-2016 held at Dholka 16-05-2016
208 7th Annual Day Programme organized at Food Processing Technology & Bio Energy, AAU, Anand 10-05-2016
209 કૃષિ મહોત્સવ - ૨૦૧૬ 09-05-2016
210 64th Annual Day Programme organized at B.A. College of Agriculture, AAU, Anand 20-04-2016
211 પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના અંતર્ગત કે.વી.કે દાહોદ, આકૃયુ, આણંદ ખાતે યોજાયેલ ખેડૂત પાઠશાળા-વ-પ્રદર્શન 11-04-2016
212 Program on ''Pradhan Mantri Pak Vima Yojna'' organised at KVK,AAU, Devataj on 02.04.2016 02-04-2016
213 પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના અંતર્ગત કે.વી.કે અરણેજ, આકૃયુ, આણંદ ખાતે યોજાયેલ ખેડૂત પાઠશાળા-વ-પ્રદર્શન. 02-04-2016
214 Program on ''Pradhan Mantri Pak Vima Yojna'' organised at AAU, Vaso by KVK,Kheda on 31.03.2016 31-03-2016
215 ર્ડા.બાબાસાહેબ ભીમરાવ આંબેડકરની ૧૨૫ વર્ષ ની પુણ્ય સ્મૃતિમાં આયોજિત વ્યાખ્યાન 29-03-2016
216 College of Agril. Information Technology has remembered the Great Martyrs of the Nation on 23/03/2016 (શહીદ દિન) 23-03-2016
217 Inter Collegiate and Inter Polytechnic Athletics Event 2015-16 organized at Veterinary College Ground, AAU, Anand 29-02-2016
218 NSS SPECIAL CAMP JOINTLY ORGANIZED BY BACA AND SMC POLYTECHNIC IN AGRICULTURE (26/02/2016 to 03/03/2016) 26-02-2016
219 29th National Convention of Agricultural Engineers 20-02-2016
220 Blood Donation Camp organized at B.A. College of Agriculture 16-02-2016
221 Homage paid to Bhagatsingh, Sukhdev & Rajguru today at Arya Boys Hostel, College of AIT, AAU - Anand on 14 February, 2016 14-02-2016
222 The Students from College of Agricultural Information Technology, AAU have celebrated 14th Feb by Cleaning the "Anand Sagar" and expressed their feelings towards Nature 14-02-2016
223 Inter Collegiate Cricket Tournament 2015-16 10-02-2016
224 Department of Agricultural Microbiology, Biofertilizer Production Plant & Laboratory of Excellence Building Inaugrated by Hon. GovernorShri of Gujarat 05-02-2016
225 12th Annual Convocation of AAU, Anand 05-02-2016
226 16th All India Inter Agricultural Universities Youth Festival 2015-16 organized at Bhubneswar, Orissa 01-02-2016
227 67th Republic Day celebrated at University Bhawan, AAU, Anand 26-01-2016
228 College of Agricultural Information Technology celebrated “National Youth Day” , on the birthday of Swami Vivekananda on 12th January 2016. 12-01-2016
229 Rock Climbing Basic Course of Boys Student organized during 3-12 January, 2016 at Mount Abu (Raj.) 03-01-2016
230 Ravi Krushi Mahotsav 2015-16 held at Devgadhbaria on 02-01-2016 02-01-2016
231 Gujarat State Staff Cricket Tournament 2015-16 organized at Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar University 25-12-2015
232 Dr. Albert Schram, Vice Chancellor, Papua New Guinea University of Technology (UNITECH) Visit to AAU on 16-12-2015 16-12-2015
233 Celebration of World Soil Day – 2015 held at AAU. 05-12-2015
234 સ્નેહમિલન સમારોહ વિક્રમ સંવત- ૨૦૭૨ 16-11-2015
235 5th Inter Polytechnic Games-2015 organized at AAU, Anand. 06-11-2015
236 પાંચમો આંતર પોલીટેક્નીક રમતોત્સવ-૨૦૧૫ 06-11-2015
237 Celebration of IABMI Annual Day (Zoom-2015) 03-11-2015
238 Celebration of 140th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel on 31/10/2015 31-10-2015
239 Workshop on Knowledge Multiplication & Mass communication for Agriculture in arena of Climate Change at Ahmadabad. 27-10-2015
240 Scientists Meet cum Orientation to scientists for Rabi Krushi Mahotsav-2015 held at MRRS Nawagam. 23-10-2015
241 Inter Collegiate Kabbadi, Kho-Kho and Basket Ball Tournament 2015-16 23-10-2015
242 Celebration of Navratri Mahotsav and Shardotsava-2015 at AAU Campus 21-10-2015
243 Coaching to AAU staff about GCSR by Dr. Siyani at BACA. 21-10-2015
244 National Level Adventure Camp at Dharmshala (H.P.) (20-29 Oct 2015) 20-10-2015
245 Igniting Minds Training Program (18,19-02-15) 18-10-2015
246 Celebration of World Food Day 2015 celebration (15-17 Oct 2015) 15-10-2015
247 Chaired 21st ZREAC Meeting held at AAU. 14-10-2015
248 Celebration of khedut din held at Dabhoi. 13-10-2015
249 SAUs of Gujarat Cultural Activities 2015 at AAU. 09-10-2015
250 Computer Society of India gave the award "Best Personality of the Year (Agriculture) 2015” to Hon. Vice Chancellor of AAU Dr. N.C. Patel 09-10-2015
251 Gujarat State Inter Agricultural University Cultural & Literary Competition organized by AAU, Anand (9,10-10-15) 09-10-2015
252 Celebration of OPMAS Cotton Day held at Hadod. 05-10-2015
253 Celebration of International Non-Violence Day held at Munshi Hostel(AAU). 02-10-2015
254 સ્વચ્છ ભારત અભિયાન, October 2 - 2014 at University Bhavan, AAU-Anand 02-10-2015
255 7th SAC Meeting of TFWTC and 1st SAC of PVK held at DevgdhBaria. 23-09-2015
256 "Gujarat Ni Krushi Bharat Ni Rushi" Organised under the chairmanship of Hon. Governor by SRK Foundation, Surat at AAU. 16-09-2015
257 National level Dairy Product Judging Contest held at DSC. 11-09-2015
258 Late Dr. D R Patel Seventh Memorial Lecture on "Understanding Genetically Modified Plants". 10-09-2015
259 NSS_FPTBE 03-09-2015
260 B.A.College of Agriculture NCC Unit took part in All India Trekking Programme organized at Nainital (U.K.) (28-8-15 to 7-9-2015) 28-08-2015
261 Inter Collegiate Chess, Table Tennis and Badminton 2015-16 27-08-2015
262 Celebration of 69th Independence Day at AAU. 15-08-2015
263 Independence Day - 2015 15-08-2015
264 At Home Programme (State level) held at Lunavada. 14-08-2015
265 Hon. President of Mozambique state visits to AAU. 07-08-2015
266 Plantation of Medicinal and Arometic plants near Health Center of AAU by Director Students' Welfare 03-08-2015
267 Florida Government Delegation Visits to AAU. 23-07-2015
268 Khedut Sammelan and Pradarshan Organised by KVK Devataj (Dist.-Anand) held at BACA. 16-07-2015
269 Anand Agricultural University organized personality development programme at SMC College of Dairy Science 14-07-2015
270 Workshop on Evaluation of Sulphur and Micronutrients Containing Fertilizers held at AAU. 09-07-2015
271 Quinquennial Review Team (QRT) Meeting at RRS. 26-06-2015
272 28th Management Committee Meeting held at EEI. 24-06-2015
273 NCC cadets of BACA participated in International Day of Yoga organized by V.V.Nagar NCC group 21-06-2015
274 International Day of Yoga on June 21, 2015 21-06-2015
275 Chaired Interface Meeting for Agril. Res. & Extn. scheduled on 18-06-2015 at Anand 18-06-2015
276 Australian Government Delegation visited to AAU. 17-06-2015
277 Mountaineering camp at junagadh (3 to 12 June 2015) 03-06-2015
278 Inaugurate National Workshop on Food Security & Climate Change held AAU. 02-06-2015
279 Interface Meeting on Enhancing preparedness for Agril. Contingencies in Kharif 2015 for Gujarat held at AAU. 29-05-2015
280 Farewell Programme of Students of Agril. Polytechnic, Anand. 25-05-2015
281 State level Plant Protection scientist meet cum Seminar held at Anand. 18-05-2015
282 Celebration of AIT Annual Day 2015. 09-05-2015
283 Celebration of Annual Day FPT & BE. 08-05-2015
284 Hon. Chief Minister addressing to farmers Krushi Mahotsav 2015 Mega Event at Lunawada. 30-04-2015
285 Hon. Minister Shri. Jashabhai Barad Visit to AAU. 19-04-2015
286 Chaired 11th Combined Joint Agresco of SAUs held at AAU. 07-04-2015
287 Inaugurated and chaired Training Programme On Ornamental Fish Breeding and Culture at ATIC. 18-03-2015
288 Gujarat State Inter Agril. University Cricket & Chess Tournament 26-02-2015
289 Girls Self Defence Course (23-02-15 to 04-03-15) 23-02-2015
290 Reproductive Health-Lecture 20-02-2015
291 Against H1N1 (18-25 Feb 2015) 18-02-2015
292 Thalassemia test programme has organized at AAU, Anand 07-02-2015
293 Chaired Scientific Advisory Committee Meeting of KVK Dahod. 03-02-2015
294 Meeting with QRT members of BTRS, AAU, Anand. 31-01-2015
295 Celebration of 11th Annual Convocation of AAU, Anand. 29-01-2015
296 Celebration of Republic Day at AAU on dt. 26th January 2015 26-01-2015
297 Krushi Vikas Varsh 2014-15 Seminar on '' Bhal Vistarma thata pakoni tajgntao'' at Dholaka. 16-01-2015
298 National Seminar on "Indian Dairy Industry-Opportunities And Challenges" held at Dairy Science College. 09-01-2015
299 Addressing Seminar on Post Harvest Technology in Vegetables organised under Krushi Vikas Varsh. 02-01-2015
300 Closing Ceremony of Golden Jubilee year -2014 31-12-2014
301 NPK Fertilizer Launching at Ravi Krushi mahotsav 2014, Chuda 11-12-2014
302 Blood Donation Camp-SMC 04-12-2014
303 Foundation day celebration of DMAPR, at Boriavi. 24-11-2014
304 Sensitization Meeting with University Officers, Teachers & Scientists. 21-11-2014
305 AAU Administrative staff Union meets. 17-11-2014
306 National Symposium on ''Impact Climate Change on Patho biology of Diseases of Animals, Poultry and Fish''. 13-11-2014
307 NSS volunteers of BACA participated in 'Swachh Bharat Abhiyan' 01-11-2014
308 Release of National Code of Practices for Management of Dairy Animals In India. 10-10-2014
309 ICAR Regional Committee (Zone-II) meeting. 12-09-2014
310 JAPAN Government Delegation Visit to AAU. 12-09-2014
311 National Seminar on Engineering Interventions for Global Competitiveness of Indian Dairy Industry at Karnal. 08-09-2014
312 National Seminar on Livestock Breeding Strategies For Productivity Enhancement Towards Rural Prosperity held at AAU. 26-08-2014
313 Celebration of 68th Independence Day (August 15, 2014) 15-08-2014
314 Dr. N. C. Patel assuming as Vice Chancellor of AAU 07-08-2014
315 Award for Educational Excellence, Award for Eminent Educationists & Award for Teaching Excellence has been conferred on AAU at Indo-Global Education Summit-2013, Mumbai 20-11-2013
316 National Education Leadership Award has been conferred on AAU at Mumbai(October 23, 2013) by Dainik Bhaskar & Star Group of Industries. 23-10-2013
 
 
Photo Gallery X