Latest News

AAU IN MEDIA

સણસોલીમાં ફાર્મ ટેક્નોલૉજી સેન્ટર ખાતે પ્રાકૃતિક કૃષિલક્ષી તાલીમ શિબિર
સણસોલીમાં ફાર્મ ટેક્નોલૉજી સેન્ટર ખાતે પ્રાકૃતિક કૃષિલક્ષી તાલીમ શિબિર
આણંદની કૃષિ યુનિ. નો ૨૦મો પદવીદાન સમારોહ યોજાશે
આણંદની કૃષિ યુનિ. નો ૨૦મો પદવીદાન સમારોહ યોજાશે
આણંદ : રાજયપાલના અધ્યક્ષસ્થાને કૃષિ યુનિ.નો ૨૦મો પદવીદાન સમારોહ
આણંદ : રાજયપાલના અધ્યક્ષસ્થાને કૃષિ યુનિ.નો ૨૦મો પદવીદાન સમારોહ
રાજયપાલના અધ્યક્ષસ્થાને આણંદ કૃષિ યુનિ. પદવીદાન સમારોહ યોજાશે
રાજયપાલના અધ્યક્ષસ્થાને આણંદ કૃષિ યુનિ. પદવીદાન સમારોહ યોજાશે
આણંદ કૃષિ યુનિનો ૨૩મીએ રાજયપાલની ઉપસ્થિતિમાં ૨૦મો પદવીદાન સમારોહ
આણંદ કૃષિ યુનિનો ૨૩મીએ રાજયપાલની ઉપસ્થિતિમાં ૨૦મો પદવીદાન સમારોહ
આવતી કાલે કૃષિ યુનિ. ના 578 છાત્રોને પદવી એનાયત કરાશે
આવતી કાલે કૃષિ યુનિ. ના 578 છાત્રોને પદવી એનાયત કરાશે
વેરાવળના ફીશરીઝ કોલેજના છાત્રો કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર આ.કૃ.યુ. દેવાતજની મુલાકાતે
વેરાવળના ફીશરીઝ કોલેજના છાત્રો કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર આ.કૃ.યુ. દેવાતજની મુલાકાતે
ડાંગર સંશોધન કેન્દ્ર, આકૃયુ, દ્વારા ખેડૂત શિબિર યોજાઇ
ડાંગર સંશોધન કેન્દ્ર, આકૃયુ, દ્વારા ખેડૂત શિબિર યોજાઇ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે સંકલિત નીંદણ વ્યવસ્થાપન   પર તાલીમ યોજાઈ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે સંકલિત નીંદણ વ્યવસ્થાપન પર તાલીમ યોજાઈ
કૃષિ યુનિ.માં ખેડૂત શિબિર તથા કિટ  વિતરણ
કૃષિ યુનિ.માં ખેડૂત શિબિર તથા કિટ વિતરણ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ખેડૂત શિબિર તથા કીટ વિતરણનો કાર્યક્રમ યોજાયો
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ખેડૂત શિબિર તથા કીટ વિતરણનો કાર્યક્રમ યોજાયો
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે પશુપાલન ખાતાના પશુચિકિત્સકો માટે તાલીમ યોજાઈ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે પશુપાલન ખાતાના પશુચિકિત્સકો માટે તાલીમ યોજાઈ
 
 
Photo Gallery X