PASHU VIGYAN KENDRA, Limkheda

પશુ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર લીમખેડા દ્વારા પશુપાલકોને ઉપયોગી એવા પ્રકાશિત થયેલ પુસ્તકો, ફોલ્ડરો અને ઇ-ટેક્નોલોજી પેકેજ (ડીવીડી) ની વિગત

 

અ.નં.

પશુ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર લીમખેડા દ્વારા પશુપાલકોને ઉપયોગી એવા પ્રકાશિત થયેલ

પુસ્તકો, ફોલ્ડરો અને ઇ-ટેક્નોલોજી પેકેજ (ડીવીડી) ની વિગત

 

 

પુસ્તકોની વિગત

 

 

૨૦૧૪-૧૫

આદર્શ પશુઆહાર –નફાકારક પશુપાલનનું અગત્યનું પાસું

(૯૭૮-૮૧-૯૨૮૪૭૨-૦-૭)

આદર્શ બકરાપાલન (૯૭૮-૮૧-૯૨૮૪૭૨-૩-8)

ઘરાઅંગણે મરઘાપાલન દ્વારા ગ્રામ્ય સમૃધ્ધિ (૯૭૮-૮૧-૯૨૮૪૭૨-૧-૪)

નફાકારક પશુપાલન-વનબંધુઓનો આધારસ્તંભ (૯૭૮-૮૧-૯૨૮૪૭૨-૨-૧)

સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ પશુપાલન (૯૭૮-૮૧૯૨૮૪૭૨-૪-૫)

 

 

૨૦૧૫-૧૬

આદર્શ ઘેટાપાલન (૯૭૮-૮૧૯૨૮૪૭૨-૫-૨)

આદર્શ સસલાપાલન (૯૭૮-૮૧-૯૨૮૪૭૨-૬-૯)

 

 

ફોલ્ડરની વિગત

 

 

૨૦૧૫-૧૬

પશુ પોષણ

ઘરેલું ઇંડા આપતી મરઘીની માવજત

પરોપજીવી કૃમીથી થતા રોગોનું નિયંત્રણ    

પશુઓમાં ખસીકરણ અને તેની આવશ્યકતા    

કૃત્રીમ બીજ્દાન અપનાવો અને ઔલાદ સુધારો

ઘાસચારા અને ખાણ દાણ ના ઘટકોનું પોષણમુલ્યં

 

 

૨૦૧૬-૧૭

ગૌચર ઘાસચારાનો ખજાનો

સ્વચ્છ દુધ ઉત્પાદન

પશુ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર-એક પરિચય

૧૦

ચાફ કટર વસાવો ઘાસચારો બચાવો

૧૧

દુષ્કાળના સમયે ઘાસચારાના વિકલ્પો  

૧૨

જૈવિક દૂધ ઉત્પાદન

 

 

૨૦૧૭-૧૮

૧૩

સફળ અને નફાકારક પશુ પાલન

૧૪

પશુ આરોગ્ય

૧૫

પશુ પસંદગી

૧૬

૧૦

ભેંશ પાલન            

૧૭

૧૧

પશુ રહેઠાણ

૧૮

૧૨

સસલા પાલન

 

 

૨૦૧૮-૧૯

૧૯

સ્વચ્છ ગુણવત્તા યુક્ત દૂધ ઉત્પાદન

૨૦

પશુ સંવર્ધન

૨૧

પશુ આરોગ્ય (રોગો અને તેનું નિયંત્રણ)

૨૨

આદર્શ પશુ રહેઠાણ (ગાય-ભેંસ)

 

 

ઇ-ટેક્નોલોજી પેકેજ (ડીવીડી)

 

આદિવાસી સંશોધન-વ-તાલીમ કે ન્દ્ર ખાતે કાર્યરત પ્રવ્રુત્તીઓની રૂપરેખા

 

દાહોદ જીલ્લાના આદિવાસી વિસ્તારના મરઘા અને પશુપાલકોની આવક વધારવાના સોનેરી સુચનો

 

પશુઓમાં જીવાણું અને વિષાણુંથી થતા રોગો અને તેને અટકાવવાના ઉપાયો

 

પશુપાલનમાં વ્યંધ્યત્વ નિવારણ

 

ઘરઘથ્થું વસ્તુઓના ઉપયોગ થકી પશુઓના સ્વાસ્થની જાળવણી

 

ઘાસાચારાનું ઉત્પાદન અને તેની જાળવણી

 

સ્વચ્છ અને ગુણવત્તાયુક્ત દૂધ ઉત્પાદન

 

 

 
 
Photo Gallery X